P I L V


  Logo ja identiteet        Reklaam        Trükis        Web        Liikuv graafika        Pakend Muusikast  

Olen lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini eriala.
Oman disaini- ja reklaamivaldkonnas 20. aastast töökogemust.
Tööd valmivad kiirelt, kvaliteetselt ja kindlasti kokku lepitud tähtajaks.


Indrek Laht
  Tutvustus Haidemon OÜ indrek@pilv.ee Muusikast